Afspraak inboeken

Indien het boekingsformulier niet zichtbaar of onvolledig is. Herlaad de pagina en probeer het nogmaals a.u.b.

Ik heb last van mijn rug... óf heeft mijn rug misschien last van mij???

Frank (patient)

Voor uw 1e bezoek wordt gevraag om een intakeformulier in te vullen met daarin vragen over uw welbevinden.
Aan de hand van de antwoorden en de gegevens uit het vraaggesprek vindt er een onderzoek plaats naar uw klachten.
Daarna wordt er bepaald of uw klacht een indicatie is voor een osteopathische behandeling of dat er nader onderzoek is gewenst.


Met behulp van manuele technieken zal u vervolgens worden behandeld. Ook krijgt u adviezen mee over hoe om te gaan met uw klachten om tot een optimaal resultaat te komen. Vervolgens wordt gekeken of, wanneer en hoeveel vervolgbehandelingen er nodig zijn.